Jan Dymara

Geometric group theory, Topology, Linear algebra


Papers/preprints


Topologia i Geometria Rozmaitosci (wiosna 2024)


Rozne stare materialy do zajec


Warsztaty KFnrD z calkowitoliczbowych form kwadratowych (grudzien 2014)
Konsultacje: 301, srody 17-18, + na zamowienie (jan.dymara at uwr.edu.pl)

8.V konsultacji nie ma.