$ \def\RR{{\text{I}\!\text{R}}} \def\NN{{\text{I}\!\text{N}}} \def\CC{{\cal C}} \def\QQ{{\text{Q}\!\!\!\scriptsize^|\:\:}} \def\dint{\mathop{\int\!\!\int}} \def\tint{\mathop{\int\!\!\int\!\!\int}} \def\rot{\hbox{rot\hskip2truept }} \def\div{\hbox{div\hskip2truept }} \def\grad{\hbox{grad\hskip2truept }} $

Krzysztof Omiljanowski

Mathematical Institute
University of Wroclaw
Pl. Grunwaldzki 2
50-384 Wroclaw, Poland

CO SIĘ WYPRAWIA
NA MATEMATYCE

 

Jak uruchomić MAPLE w pracowni:
w Linuxie, w środowisku graficznym
otwieramy terminal i wpisujemy
'xmaple10' albo 'xmaple' albo 'maple15';
zacznij z plikiem   reklama1.mws

Rolling stones

KONSULTACJE
środy: 1000-1100 , s. 313
czwartki: 1200-1300 , s. 313
i w każdym, uzgodnionym (np. e-mailem) terminie
z a p r a s z a m

ZAJĘCIA

Przed laty: KONSULTACJE
  $\bullet$   Ograniczoność rozwiązań pewnych równań   >>>
  $\bullet$   Groch z kapustą 1, (przed egz. lic.)   >>>
  $\bullet$   AM2. Pewne szeregi (trudne)   >>>
  $\bullet$   Trzy nierówności (przed egz. lic.)   >>>
  $\bullet$   Granice w $(0,0)$ (przed egz. lic.)   >>>